Så går det till

att följa hjärtat

Att lära sig följa sitt hjärta handlar om den ständiga cirkeln av att vilja något, våga göra det, lära längs vägen och så småningom nå dit jag vill med nya erfarenheter och en ny tro på mig själv, som gör att jag vågar ännu mer nästa gång. Viktigast längs vägen är reflektionen – framförallt om hur jag hanterar mig själv. Det är där det största lärandet ligger.