Kristina Paltén

Få inspiration

Ordet inspiration kommer från latinets Inspiro och betyder väcka liv i. Vi har alla våra drömmar, och ibland behövs en vindpust för att få dem att ta fart, få oss att tro på att det vi vill verkligen är möjligt.

Läs gärna om mina äventyr för att få inspiration, lyssna på en pod eller anlita mig för ett uppdrag!